Fiľakovo -Tisovec- Hnúšťa

Gerlachov, Levice

Príprava BNC

Príprava BNC

Žilina

Svit

Ludanice

Spišská Belá

PN

PN

Považská Bystrica

Volno

Uherský Brod – UFJ

PN

Šurany

Staškov

Turzovka

Vel´ké Ripňany

Veľké Lovce

Krušovce