Krupina

Svidník

Srbsko – Vojvodina, Nova Pazova

Stropkov

Banská Šťiavnica

Trebišov

Trenčín-židovská synagóga

Stropkov

Žiar nad Hronom

Trnava (noc kostolov),Košice

Topoľčany

Fiľakovo -Tisovec- Hnúšťa

Gerlachov, Levice

Príprava BNC

Príprava BNC

Žilina

Svit

Ludanice

Spišská Belá

PN