Topoľčany 2019

Šahy 2019

Detva 2019

Lučenec 2019

Červený Kláštor 2019

Žiar nad Hronom 2019

Komárno 2019

Zvolen 2019

Rimavska Sobota 2018

Kladno – ČR 2018

Nitra 2018

Prešov 2018

Stropkov 2018

Banská Štavnica 2018

Srbsko 2018: Bělehrad(5.-10.2.) – Bačská Palanka(12.-17.2.) – Stará Pazová(19.2.-24.2.)

Svidník 2018

Sereď

Krupina

Svidník

Srbsko – Vojvodina, Nova Pazova